Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона → Что такое Войцицкий Казимир-Владислав, что означает и как правильно пишется

Что такое "Войцицкий Казимир-Владислав"? Как правильно пишется данное слово. Понятие и трактовка.

Войцицкий Казимир-Владислав польский писатель, род. 1807, ум. 1879 г. Воспитывался и учился в Варшаве, издал целый ряд популярных, много читавшихся сочинений, сборников народной литературы и повестей: "Historja literatury polskiej (1845); "Przyslowia Narodowe (1830); "Piesni Ojczyste (1830); "Piesni ludu Bialochrobatow, Mazurow i Rusi z nad Bugu" (1836); "Klechdy starozytne podania i powiesci ludu polskiego i Rusi" (1837); "Starozytne przypowiesci" (1836); "Kurpie" (1834); "Amerykanin" (1831); "Stare gawedy c obrazy" (1850); "Zarysy domowe" (1842); "Domowe powiastki i wizerunki" (1846); "Domowe powiesci" (1858); "Mazowieckie powiastki" (1858); "Silva rerum" (1861); "Teatr starozytny w Polsce" (1840); "Cmentarz Powazkowski" (1855-58); "Zyciorysy znakomitych ludzi" (1850); "Szkice historyczne" (1869); "Niewiasta polska w poczatkach biezacego stulecia" (1875); "Ostatni klasyk" (1872); "Kawa literacka" (1873); "Fr. Skarbek" (1873); "Warszawa i jej spolecznosc" (1875). A. принадлежит также заслуга издания многих памятников старой польской литературы: "Pamietniki Jana Kilinskiego" (1830); "Bibljoteka starozytnych pisarzy polskich" (1843-44, 6 т.); "Pamietniki" (1846); "Statuty polskie krola Kazimierza" (1847); "J. St. Wydzga i jego pamietnik" (1852); "Latopisiec albo kronika Jerlicza" (1853). N 1850 года до смерти Войцицкий был редактором журнала "Biblioteka Warszawska", а с 1866 еженедельной газеты "Klosy".
А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Х    Ц  Ч  Ш  Щ  Ъ  Ы  Ь  Э  Ю  Я  
Не нашел материала для курсовой или диплома?
Пишем качественные работы
Без плагиата!